شهروند خوب شهر زیبا می خواهد و شهر زیبا،شهروند خوب*********************************پرداخت عوارض مساوی با پویایی شهر است******************************شهر خوب و زیبا و سالم محصول مشارکت اجتماعی مسئولین و مردم است

 شهردار بندرگز

محمد علی آزادی کناری

 

کانال رسمی شهرداری بندرگز در پیام رسان ایتا

آخرین اخبار

پیوندها

آگهی مزایده کتبی فروش زمین (مرحله دوم)

 

شهرداری بندرگز به استناد مجوز شماره 162 مورخه 2/9/1401 شورای اسلامی شهر بندرگز و تائیده شماره 98872/1401 مورخه 29/9/1401 کمیته انطباق فرمانداری در نظر دارد نسبت به فروش 13 قطعه زمین اقدام نماید . کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد قیمت و بازگشایی پاکات در مزایده از روزدو شنبه مورخه 15/12/1401 تا ساعت 12 روز دوشنبه مورخه 7/1/1402  از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد )  به آدرس:www.setadiran.ir

 

 

 


اعضای ششمین دوره شورای اسلامی شهر

محمد حسن رحیمی/حسن هادیان/مجتبی ریاحی/یوسف محمدی/عزیزاله عسگری

 

 

Template Design:Dima Group

آدرس: استان گلستان. بندرگز. خیابان شهید مطهری

تلفن: 34364690 017

پست الکترونیک: info@bandargazcity.ir

شما شهروندان گرامی می توانید با ارائه ی نظرات سازنده ی خود ما را در مدیریت شهر یاری نمایید...

تمام حقوق برای شهرداری بندرگز محفوظ است .  پیاده سازی و پشتیبانی: فنآوری اطلاعات نارون