مزایده کتبی 14 قطعه زمین(مرحله اول)

منتشر شده در پنج شنبه, 12 خرداد 1401 09:25

 

 

 

پیوست ها:
دانلود این فایل (آگهی مزایده کتبی فروش زمین (مرحله اول ).pdf)آگهی مزایده کتبی فروش زمین (مرحله اول ).pdf[ ]181 Kb