اگهی مزایده کتبی اجاره شش باب مغازه

منتشر شده در یکشنبه, 02 شهریور 1399 11:49

 

شهرداری بندرگز در نظر دارد به استناد مجوز شماره 184-99/02/29 شورای محترم اسلامی شهر و در اجرای ماده 13 آیین نامه مالی شهرداری ها  در خصوص مال الاجاره 6 باب مغازه واقع در خیابان امام جعفر صادق (پاساژ)فانوس (روبروی اداره ورزش و جوانان) به شماره پلاکهای 41-40-39-37-32-19 از طریق مزایده کتبی اقدام نماید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پیوست ها:
دانلود این فایل (مزایده کتبی شش اجاره شش باب مغازه.pdf)مزایده کتبی شش اجاره شش باب مغازه.pdf[ ]317 Kb