آگهی مزایده کتبی فروش سنگ شکن(مرحله دوم)

منتشر شده در شنبه, 01 شهریور 1399 09:27

 

آگهی مزایده کتبی فروش سنگ شکن(مرحله دوم)

 

 

 

پیوست ها:
دانلود این فایل (آگهی مزایده فروش سنگ شکن (مرحله دوم).pdf)آگهی مزایده فروش سنگ شکن (مرحله دوم).pdf[ ]446 Kb