آگهی مزایده کتبی فروش سنگ شکن

منتشر شده در سه شنبه, 27 خرداد 1399 12:46

 

آگهی مزایده کتبی فروش سنگ شکن

 

 

 

پیوست ها:
دانلود این فایل (مزایده کتبی فروش سنگ شکن.pdf)مزایده کتبی فروش سنگ شکن.pdf[ ]99 Kb