شهروند خوب شهر زیبا می خواهد و شهر زیبا،شهروند خوب*********************************پرداخت عوارض مساوی با پویایی شهر است******************************شهر خوب و زیبا و سالم محصول مشارکت اجتماعی مسئولین و مردم است

شهردار بندرگز

مهندس جعفر رضایی

پیوندها

آخرین اخبار

آگهی مزایده کتبی اجاره ورودی منطقه ساحلی سایت گردشگری

شهرداري بندرگز درنظر دارد به استناد مجوز شماره  1307 – 96/12/23 شوراي محترم اسلامي شهر در اجراي ماده 13 آئين نامه مالي شهرداري ها نسبت به اجاره ورودی منطقه ساحلی سایت گردشگری دریا به همراه – آلاچیق ها – نظافت سرویسهای بهداشتی از طریق مزایده کتبی اقدام نماید.

 

 

 شرايط مزايده :

1 – قیمت پایه اجاره ورودی منطقه ساحلی سایت گردشگری به همراه آلاچیق ها و نظافت سرویس بهداشتی طبق مصوبه شورای اسلامی شهر 100/000/000 ریال می باشد.

2 – شركت كنندگان در مزايده بعد از کسب اطلاعات کامل نسبت به واريز مبلغ  5/000/000ریال به شماره حساب69507589/49 سپرده نزد بانك ملت شعبه بندرگز  بعنوان ضمانت شركت در مزایده می باشد .

3-مدت قرارداد از مورخه 97/05/30 تا پایان وقت اداری مورخه97/06/31می باشد .

4 – مهلت شرکت در مزایده و واریز مبالغ سپرده از ساعت 7 صبح 97/05/11لغایت پایان ساعت اداری مورخه 97/05/27 و زمان اعلام برنده مزایده مورخه 97/05/29 می باشد.

5-کمیسیون مزایده در ساختمان اداری شهرداری و با حضور اعضای کمیسیون معاملات راس ساعت 14 عصر مورخه 97/05/28خواهد بود.

6 – كليه هزينه هاي انجام شده شامل  انتشار آگهي روزنامه مرحله اول و دوم و چاپ بنرهای مربوط به مزایده به عهده برنده مزایده می باشد.

7-کمیسیون در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار می باشد.

8-به پیشنهادات مخدوش ترتیب اثر داده نخواهد شد .

9– شركت كنندگان در مزايده در صورت برنده نشدن ، سپرده آنان عيناً مسترد مي گردد .

10– برنده مزايده موظف است حداكثر ظرف مدت 48ساعت نسبت به پرداخت مبلغ 50/000/000 ریال به حساب 3100002262000اقدام نموده و مابقی مبلغ را طی چک به تاریخ 97/06/10 در وجه حساب درآمد شهرداری بندرگز به واحد در آمد شهرداری تسلیم نماید.

11 -  چنانچه برنده مزايده نسبت به انعقاد قرارداد مستند در بند9 اقدام ننماید سپرده به ترتیب تا نفر سوم به نفع شهرداری ضبط خواهد شود .

11-  متقاضيان مي توانند جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن 7375-0173436  واحد مالي شهرداري تماس حاصل نمايند .

آدرس:گلستان-بندرگز-خیابان امام جعفر صادق-شهرداری بندرگز-کد پستی 4871616736

     

Template Design:Dima Group

آدرس: استان گلستان. بندرگز. خیابان شهید مطهری

تلفن: 34364690 017

پست الکترونیک: info@bandargazcity.ir

شما شهروندان گرامی می توانید با ارائه ی نظرات سازنده ی خود ما را در مدیریت شهر یاری نمایید...

تمام حقوق برای شهرداری بندرگز محفوظ است .  پیاده سازی و پشتیبانی: فنآوری اطلاعات نارون