شهروند خوب شهر زیبا می خواهد و شهر زیبا،شهروند خوب*********************************پرداخت عوارض مساوی با پویایی شهر است******************************شهر خوب و زیبا و سالم محصول مشارکت اجتماعی مسئولین و مردم است

شهردار بندرگز

مهندس جعفر رضایی

پیوندها

آخرین اخبار

آگهی مزایده کتبی فروش زمین

 

آگهی مزایده کتبی فروش زمین

آگهی مزایده

 

شهرداري بندرگز درنظر دارد به استناد مجوز شماره  38 – 98/2/2  شوراي محترم اسلامي شهر در اجراي ماده 13 آئين نامه مالي شهرداري ها نسبت به ما ل الاجاره تعداد 10 باب مغازه واقع در خیابان امام جعفر صادق (ع)- روبه روی اداره تربیت بدنی طبقه پائین ساختمان شورای اسلامی به شماره پلاک های 20-32-37-39-40-41-51-52-53-54 از طریق مزایده کتبی اقدام نمایند.

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای

 

 

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای

 

 

 

 

 

 

 

آگهی مزایده کتبی اجاره ورودی منطقه ساحلی سایت گردشگری

شهرداري بندرگز درنظر دارد به استناد مجوز شماره  1307 – 96/12/23 شوراي محترم اسلامي شهر در اجراي ماده 13 آئين نامه مالي شهرداري ها نسبت به اجاره ورودی منطقه ساحلی سایت گردشگری دریا به همراه – آلاچیق ها – نظافت سرویسهای بهداشتی از طریق مزایده کتبی اقدام نماید.

 

Template Design:Dima Group

آدرس: استان گلستان. بندرگز. خیابان شهید مطهری

تلفن: 34364690 017

پست الکترونیک: info@bandargazcity.ir

شما شهروندان گرامی می توانید با ارائه ی نظرات سازنده ی خود ما را در مدیریت شهر یاری نمایید...

تمام حقوق برای شهرداری بندرگز محفوظ است .  پیاده سازی و پشتیبانی: فنآوری اطلاعات نارون