بتن ریزی و بهسازی پیاده روها و معابر

منتشر شده در سه شنبه, 25 فروردين 1394 14:55

به گزارش معاونت خدمات شهری و عمران شهرداری، بتن ریزی پیاده روی جنب مرکز ترویج و خدمات جهاد کشاورزی و ترمیم موزاییک فرش خیابان امام خمینی(ره) در حال انجام می باشد.

جعفر رضایی عنوان داشت:پیاده رو ها و معابری که نیاز اساسی به بهسازی دارند در اولویت کاری این معاونت قرار دارد و با توجه به بررسی میدانی صورت گرفته،این معابر و پیاده رو ها در آینده نزدیک بهسازی خواهند شد.