حوزه فعالیت معاونت فرهنگی اجتماعی

منتشر شده در دوشنبه, 07 ارديبهشت 1394 11:48

1- تعیین اهداف،سیاستهاوتعیین راهبردها وخط مشی های مربوط به اموراجتماعی شهر بندرگز باتوجه به ویژگی های خاص منطقه ای ومحلی.

2- انجام اقدامات لازم شهروندان درجهت همیاری بانهادهای فرهنگی،مذهبی، وآموزشی وتوانمندسازی وترغیب شهروندان درعرصه مشارکت درفعالیت های فرهنگی واجتماعی.

3- تلاش درجهت حفظ ونگهداری ازآثاروابنیه تاریخی وفرهنگی وگردشگری واحیاء سنت های بومی ومحلی.

4- همکاری وحمایت ازسازمان های غیردولتی(NGO)وجلب مشارکت آنهادرراستای اهداف ووظایف شهرداری.

5- اجرای برنامه های فرهنگی هنری ویزه مناسبت ها،مراسمات،جشنواره ها وهمایش های فرهنگی.

6- انجام سایروظایف محوله طبق دستورمافوق وسایروظایف مربوط به شغل.