تمدید ثبت نام مشمولین دریافت تسهیلات

منتشر شده در چهارشنبه, 19 شهریور 1399 09:09

تمدید ثیت نام مشمولین دریافت تسهیلات بانکی مرتبط با مشاغل آسیب دیده از ویروس کرونا